RU | LV
PAR KOMPĀNIJU  |  JAUNUMI  |  NOTEIKUMI  |  TARIFI

 

e-mail:
@boldnet.lv
password:
 

  jūsu statistika

logins:
parole:
 

 

 

 
  
Turpina darboties akcija - interneta apmaksai par 5 mēnešiem uz priekšu, sesto mēnesi bez maksas!!!


22.04.2023

Sadales tīkls informē. 02.05.2023 Zvīņu iela 4, laika posmā no plkst. 10:00 līdz 15:00 elektrotīkla remonta un modernizācijas darbus, kuru laikā tiks pārtraukta elektrības piegāde.31.03.2023

Sakarā ar SIA "BITE Latvija" plānotajiem darbiem laika posmā no 2023-04-05 06:00 līdz 2023-04-05 07:00 ir paredzēts datu pārraides kanāla darbības pārtraukums līdz 1 stunda. Lūdzu, atvainojiet par sagādātajām neērtībām.01.03.2023

Palielināts ārzemju ātrums visiem tarifiem.08.01.2014

Внимание! С 01.02.2014 будут действовать новые тарифы02.10.2013

Vēlamies Jūs informēt, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde šādiem objektiem. Līguma 1015742721 objekti:
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 42, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 28, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 7, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 34, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 11, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 46, Rīga
03.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 40, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Birzes iela 32, Rīga
04.10.2013 no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, objekta adrese Slimnīcas iela 9, Rīga
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais elektroenerģijas piegādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un, var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma. Neprognozējamu gadījumu (laika apstākļu, dabas stihiju, u.tml.) dēļ elektroenerģijas atsegums var arī nenotikt. Plānoto darbu norisei nav nepieciešama Jūsu klātbūtne.
Elektroenerģijas piegāde var tikt atjaunota pirms norādītā laika bez iepriekšēja brīdinājuma!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Cerot uz veiksmīgu turpmāko sadarbību, Jūsu Sadales tīkls
Kontaktinformācija: bojājumu pieteikšana - 80200404; bezmaksas informatīvais tālrunis - 80200403; e-pasts - st@sadalestikls.lv.
Ja turpmāk informāciju par plānotajiem elektroenerģijas atsegumiem vēlaties saņemt elektroniski - īsziņas vai e-pasta veidā, aicinām to darīt mums zināmu, zvanot uz AS "Sadales tīkls" Klientu servisa bezmaksas informatīvo tālruni 80200403 vai pa e-pastu st@sadalestikls.lv.
Informējam, ka plānotie darbi nepieciešami, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošumu, un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 78. punktu AS "Sadales tīkls" pienākums ir brīdināt lietotāju par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu saistībā ar sprieguma atslēgšanu uz noteiktu laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 67.7. punktu lietotājam ir pienākums bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atseguma laiks, ja par atsegumu ir brīdināti arī citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju objektu elektroapgādi. Ja Jūsu īpašumā vai valdījumā esošajās telpās ir uzstādītas elektroierīces, kurām nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma05.08.2011

SIA Boldnet informē, ka saistībā ar elektronisko sakaru tīkla modernizāciju, š.g. 05.08.2011,
laika posmā no pulksten 02:00 līdz 05:00 paredzams 60 minūšu ilgs pārtraukums sakaru līniju darbībā
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Mēs augstu vērtējam sadarbību ar Jums un ceram uz Jūsu sapratni.05.11.2010

SIA "LATNET Serviss" informē, ka saistībā ar elektronisko sakaru tīkla remontu, š.g. 09. novembrī,
laika posmā no pulksten 02:00 līdz 05:00, paredzams 15 minūšu ilgs pārtraukums sakaru līniju darbībā
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Mēs augstu vērtējam sadarbību ar Jums un ceram uz Jūsu sapratni.18.05.2010

SIA "LATNET Serviss" informē, ka saistībā ar elektronisko sakaru tīkla remontu, š.g. 20. maijā,
laika posmā no pulksten 02:00 līdz 05:00, paredzams 60 minūšu ilgs pārtraukums sakaru līniju darbībā
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Mēs augstu vērtējam sadarbību ar Jums un ceram uz sapratni.05.01.2010

SIA "LATNET Serviss" informē, ka saistībā ar elektronisko sakaru tīkla remontu, š.g. 09.01.2010 un 10.01.2010,
laika posmā no pulksten 00:00 līdz 03:00 paredzams 5-10 minūšu ilgs pārtraukums sakaru līniju darbībā
un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Mēs augstu vērtējam sadarbību ar Jums un ceram uz sapratni.

(c) 2007, SIA Boldnet